Andris Zaviļeiskis

Zvērināts advokāts

Sazinieties ar mani

Pakalpojumi

Civiltiesības Andris Zaviļeiskis Zvērināts advokāts

Civiltiesības

 • Ģimenes tiesības;
 • Darījumi ar nekustamo īpašumu;
 • Civiltiesiskie līgumi;
 • Zaudējumu atlīdzības un parādu piedziņas procesi;
 • Mantojuma lietas;
 • Apdrošināšanas joma;
 • Patērētāju tiesību aizsardzība;
 • Dzīvokļu un īres tiesiskās attiecības;
 • Darba tiesiskās attiecības;
 • Līgumu sagatavošana un atzinumi.
Komerctiesības Andris Zaviļeiskis Zvērināts advokāts

Komerctiesības

 • Komersantu dibināšanas un reģistrācijas dokumentu sagatavošana;
 • Reģistrācijas dokumentu grozījumu un papildinājumu sagatavošana;
 • Juridisko personu reorganizācija;
 • Juridisko personu likvidācija
 • Komercķīlu noformēšana un reģistrācija;
 • Konsultācijas un pārstāvība;
 • Atzinumi komerctiesību jomā.
Tiesvedība Andris Zaviļeiskis Zvērināts advokāts

Tiesvedība

 • Tiesas;
 • Šķīrējtiesas;
 • Valsts un pašvaldību institūcijas;
 • Sarunas ar fiziskām personām un juridisko personu pārstāvjiem;
 • Prasības pieteikumu, paskaidrojumu,
 • apelācijas un kasācijas sūdzību sagatavošana.
Administratīvās tiesības Andris Zaviļeiskis Zvērināts advokāts

Administratīvās tiesības

 • Nodokļu tiesības;
 • Attiecības ar Uzņēmumu reģistru;
 • Rīcība ar valsts un pašvaldības mantu;
 • Administratīvie pārkāpumi;
 • Pilsonības un imigrācijas jautājumi.
Krimināltiesības Andris Zaviļeiskis Zvērināts advokāts

Krimināltiesības

 • Juridiskās palīdzības sniegšana kriminālprocesā;
 • Aizstāvība kriminālprocesā.

Kontaktinformācija

Adrese:
Pils iela 13, Sigulda,
LV - 3601

Sazinieties:
+371 26550808
azavileiskis@inbox.lv

Darba laiks:
Pirmdien - Piektdien
Pēc iepriekšēja pieraksta

Sazinieties ar mani

hCaptcha